Företag i Farabol

Flera länkar

Br. Björklunds Grus AB hemsida
Ivarssons såg & knuttimring hemsida
Bergmans El hemsida
ROOTH:s Transport hemsida
Månsson, Håkansson, Bergman mfl hemsida
Br. Sandström mfl hemsida
Häradsbäcks hembygdsförening hemsida
  

 

 

 

Br. Björklunds Grus AB

Företaget utför tjänster inom:

 • Försäljning och leverans av matjord, grus- och bergkross produkter.
 • Vägunderhåll som hyvling och kantskärning, grusning av väg och sommarsaltning, snöplogning och halkbekämpning.
Grustäkten i Farabol
björklunds Tillbaka i tiden, för ca 12500 år, täcktes stora delar av Sverige med ett ca 3000 m tjockt istäcke. När klimatet blev varmare smälte isen och smältvattnet formade landskapet och i just Farabol lagrades stora mängder av grus i dalgången av Farabolsån, ett litet flöde efter denna tid rinner än idag genom bygden. Landskapet omkring byn vittnar om en dramatisk tid med enorma naturkrafter under issmältningens period där stora block och stenar lagrades i området samtidigt som det finaste gruspartiklar satte sig här i dalgången. Den period har givit bygden denna naturresurs och i mitten av 1950 talet var det Hilding Petersson som började bryta grus här. Sedan 1985 är det Br. Björklunds Grus AB som driver verksamheten och säljer grus till sina kunder.
Mer information hittar ni på deras hemsida: hemsida
Kontoret finns på:
Skrivarehagsv. 18-8
29393 Olofström
Telefon: 0454-46630
Fax: 0454-46202
Email:
top

 

Ivarssons såg & knutimring

Företaget utför tjänster inom:

 • Virkessågning
 • Knuttimmerhustillverkning
 • Bänktillverkning i knuttimmerstil
 • Skogsavverkning
timmerstuga En entreprenör med idéer och framtidstro. Skogsavverkning åt Södra Skogsägarna har varit Lars-Görans huvudsysselsättning i snart 15 år. Efter stormen Gudrun 2005 ödelades större arealer av hans skogsbestånd och i krisen väcktes en gammal dröm till att bli verklighet. Ett sågverk skulle byggas och den stormfällda skog kunde sågas hemma. Det visade sig att det var en efterlängtad satsning hos många skogsägare. Sågningsuppdragen strömmade in och det dröjde inte länge för än det byggdes till på sågverket. En ny satsning är knuttimmerhustillverkning som är inne på sitt sjunde knuttimmerhus.
Företagsadress:
Farabolsvägen 654-60
293 94 Kyrkhult
Telefon: 0454-773016
Telefon: 070-645 47 44
Email:
top

 

Bergmans EL

Företaget utför tjänster inom:

 • Elservice
 • Leverans och reparation av vitvaror
 • Elinstallationer
bergman Sedan 2003 driver Johan Bergman sitt elinstallationsföretag Bergmans El. Företaget utför elservice och elinstallation till privat och industrikunder. Försäljning och reparation av elmatriel och vitvaror. Renoveringar, nybyggen och ljussättning.
Mer information hittar ni på deras hemsida: hemsida
Telefon: 070-56 56 346 (Johan Bergman)
Telefon: 070-56 56 011 (anställd)
Fax: 0454-773056
Email:
top

 

ROOTH:s Transport

Företaget utför tjänster inom:

 • Hämtning av blandskrot
 • Transport av ved, grus o jord
 • Reparationer maskiner
 • Snickeriearbeten
Rooth Kenneth Rooth hämtar blandskrot från din fastighet, Han transporterar ved, grus och jord till din fastighet. Reparerar mindre maskiner och utför snickeriarbeten.
Företagsadress::
Kenneth Rooth
Hjorthyltevägen 70
293 94 Kyrkhult
Telefon: 0763-114 379
Telefon: 0705-714 719
Email:
top

 

 

Månsson, Håkansson, Bergman mfl

Företagen utför tjänster inom:

 • Landskapsvård
 • Köttproduktion
 • Vallodling
nöt Livsmedelsproduktion med ägg, mjölk, kött och foder är en svunnen tid. Idag bedriver bara ett fåtal jordbruksfastighetsägare kött- och vallproduktion. Dels är det en form av landskapsvård för att hålla bygden levande men också ett arv som lever vidare. Ett antal gårdar arrenderar ut sina åkermarker men det finns framtidsvisioner hos bönderna. Generationsskiften ger hopp om att bygden lever vidare.

Göran & Birgitta Månsson
Thomas & Kajsa Håkansson
Johan & Anette Bergman
Lar-Göran & Marie Ivarsson
Per & Gunda Jeppsson

top

 

 

Br. Sandström mfl

Företagen utför tjänster inom:

 • Skogsbruk
skog Stor del av arealen i Farabol är skogbevuxen och ger avkastning inom virkesproduktionen. Stormarna Gudrun och Per har satt sina spår i ett antal bestånd och angrepp av granborkborrar tvingar skogsbrukare att avverka kontinuerligt. Skogsbestånden blir allt mindre och den brockrika terrängen syns allt mer. Likaså kommer de gamla odlingsmarkerna fram igen där en gång i tiden bygdens torpare brukade marken.

Åke, Bo & Lars Sandström
Göran & Birgitta Månsson
Thomas & Kajsa Håkansson
Johan & Anette Bergman
Lar-Göran & Marie Ivarsson
Per & Gunda Jeppsson

top