Vandra genom tid och rum

På Farabols vandringsleder får du möjlighet att hitta bygdens smultronställen. Historiska platser gömmer sig i skog och mark. Har man turen på sin sida visar sig skogens vilda djur. Beroende på årstiden finns möjlighet att plocka bär och svamp längs vägarna. Här kan du vandra genom landskapet och njuta av stillheten.

Tre vandringsleder är märkta med skyltar och dessa är "Höjdleden" till Blekinges högsta punkt, "Gula leden" genom dalgången i Farabol och den "Vita leden" visar vägen till Vita stenen, en gammal gränssten.

  • Höjdleden
  • Dalgången
  • Vita stenen

Höjdleden-orange leden

Vandringsleden är 7 km ( 200m är skogsstig). Följ orange skyltar. Handikappvänligt alternativ till Rävabacken följ Nabbavägen. Sista 20 m till stenen skogsterräng/stig. Till fots eller på cykel går det bra att färdas.

Höjdleden
Start vid skolan (höger - asfalterad väg Farabolsvägen, ca 200m) (höger - grus/skogsväg ca 300m)

1. Minnesten, 1944 störtade en B17 i Farabol (LA N56o 26.216' LO E014o 34.190') (skogsväg ca 1000m) (vänster-skogsväg ca 50m) (höger-skogsstig ca 200m spång över bäck)

2. Svartasjön, fiskevatten (ett av fyra fiskevatten med fiskekort) (korsa asfalterad väg, Nabbavägen)
3. Häradsvägen, genomfart Hässleholm-Tingsryd före 1936 (skogsväg ca 1200m, första 300 m höjdstigning 60m) (vänster skogsstig ca 300m) (höger skogsväg ca 300m) (höger skogsväg ca 150m)
4. Högsta Punkten i Blekinge, Rävabacken 189,65 m.ö.h. (LA N56o 26.470' LO E014o 31.682') (skogsväg ca 150m)
5. Äldsta vägen "Kyrkvägen" (höger skogsväg ca 1600m, sluttning)(vänster ca 50m) (korsa asfalterad väg Nabbavägen) samma väg tillbaka till skolan.
 
top
skriv
1944
svartasjön
189,65

Dalgången-gula leden

Vandringsleden är 4 km ( 50m nerför en slänt och 200m är ängsstig). Följ gula skyltar. Handikappvänligt alternativ följ Farabolsvägen-Falsehultsvägen-Betlehemsvägen till Snapphanestallet som ligger en bit ifrån vandringsleden. Till fots eller på cykel går det bra att färdas.

Gulleden
Start vid skolan (vänster - asfalterad väg Farabolsvägen ca 100m) Farabols gamla landhandel. (korsa vägen nerför vägbanken/slänt 50 m)(höger - grusväg ca 100m)

1. Mobiliseringsförråd i efterkrigstider, nu auktionshallar (grusväg ca 100m, tillbaka på asfalterad väg Farabolsvägen)

2. Konstgjord sjö/grustag vänster, gården i början av 1900-talet affär,senare televäxel, taxi, busstation, bensinstation o grusföretag. (vänster asfalterad väg Farabolsvägen ca 500m)(höger grusväg, Falsehultsvägen 50m)(vänster ängsstig 50m)
3. Pestgravar 1710-1711.( La N56o 25.692’ Lo E014o 34.169’) (grusväg Falsehultsvägen ca 100m)(vänster grusväg Betlehemsvägen ca 600m)(vänster spång över Farabolsån och sedan ängsstig håll till vänster om kullen ca 200m) (vänster grusväg)(till punkt 4 fortsätta grusväg Betlehemsvägen ca 600m)
4. Snapphanestall.(tillbaka grusväg Betlehemsvägen ca 600m) (höger spång över Farabolsån och sedan ängsstig håll till vänster om kullen ca 200m) (vänster grusväg)
5. Vacker grusväg längs Farabolsån med blick över åkrarna i dalgången av Farabol. (grusväg ca 600m) (tillbaka vänster på asfalterad väg Farabolsvägen ca 800m) tillbaka vid skolan.
 
top
skriv
grustag
pestgrav
farabolsån

Vita stenen-vita leden

Vandringsleden är 8 km ( 150m skogsstig/terräng). Följ vita skyltar. Handikappvänligt alternativ följ Farabolsvägen-Hjortalidsvägen-Hjorthyltavägen. Sista 150m skogsstig/terräng. Till fots eller på cykel går det bra att färdas.

vitaleden
Start vid skolan (höger - asfalterad väg Farabolsvägen ca 800m) (vänster - grusväg Hjortalidsvägen ca 200m)

1. I början av 1900-talet stärkelsefabrik, senare lådfabrik, idag ligghall till djur.(grusväg Hjortalidsvägen ca 300m)

2. "Havaliarna", "Havamarkerna" kulle och skog till en gammal gård. (grusväg Hjortalidsvägen ca 1000m)
3. Korsning (vänster grusväg Hjorthyltavägen ca 1300m) (vänster grusväg efter högspänningsledning ca 100m) (vänster skogsväg ca 150m) (vänster skogsstig/terräng ca 150m)
4. Vita sten, nära "Hjortabäck" (La N56o 26.282’ Lo E014o 36.793’)(gammal gränssten från 1000-talet). Fram till 1658troligen även gränssten mellan Danmark och Sverige.
Samma väg tillbaka vid skolan.
 
top
skriv
grustaget
havalierna
vitasten
logga