Adventssamling onsdag den 8. december kl 14:00 i Farabols skola

lucia Elever från Holje musikklass spred ljus och värme i den gamla skolan dit ett trettiotal församlingsmedlemmar hade kommit till den årliga adventssamling-en. Lussekatter med gott kaffe, lotteri och andakten gjorde eftermiddagen till en fin stund av gemenskap. Tack alla som kom till Farabol.
Program

Onsdagen den 8. dec kl 14:00 Adventssamling med sång, musik, kaffe och lotteri i Farabols skola. Ett samarrangemang med Kyrkhults församling och Farabols Byalag. Luciatåg med Holje Musikklass.

Minnesdag av flygolyckan 1944, söndagen den 10. okt kl 14:00 i Farabols skola

Föreläsningen lockade 95 personer till skolan och gjorde dagen till en minnesrik stund.

flygplan

Flera av gästerna hade egna upple-velser att berätta om eftermiddagen den 7 oktober 1944 då flygplanet störtade i byn.

Föreläsaren Thomas Johansson från Nättraby berättade om besättningens uppdrag, utsatthet och deras öde när de störtade i Farabol.

Ingvar och Margareta Skogsgård skänkte en vipparm som hittades på olycksplatsen 1944.

Gösta Häckter byggde under sin värn-pliktstid en modell av B 17 och har skänkt denna till Farabols Byalag. Planet svävar nu i taket på en av skolsalarna.

Program

Söndagen den 10 oktober, kl 14:00, föreläsning av Thomas Johansson i Farabols skola. Sommaren 2009 skänkte Gösta Häckter en modell av "Flygande fästning" till Farabols byalags samlingslokal. För att uppmärksamma detta anordnas en föreläsning med kaffeservering i Farabols skola.

Uppföljningsmöte: Medvind på landsbygden tisdagen den 5. oktober kl 19:00 i Farabols skola

Utvecklingsgruppen "Farabols Byalag" är pilotgruppen i projektet "Medvind på landsbygden". Vi har skapat ringar på vattnet. I skrivande stund har 10 olika utvecklingsgrupper bildats i Olofströms Kommun. Alla jobbar med utvecklingsområden som är viktiga i deras område. Vårt möte resulterade i att vi sammanställer två av våra viktigaste utvecklingsområden för att bevara och utveckla en levande landsbygd. Dessa är:
  • Bevara och utveckla fast telefoni och bredband
  • Bygga rastplats vid väg 119

Syfte, mål, åtgärder/aktiviteter och resurser formuleras av oss och ger stöd i tillvägagångssättet vid framtida utvecklingsarbete. Utvecklingsplanerna lämnas till Monica Axelsson, planeringsarkitekt på plan- och byggavdelningen Olofströms Kommun. Kvällen avslutades med fika.

Program

Planeringsarkitekt Monica Axelsson och kommunstrateg Tommy Åhlander gör en uppföljning angående våra framtidsplaner beträffande turismen med boende och fiske. Vi diskuterar även hur vi kan förhindra en avveckling av det fasta telefonnätet på landsbygden och hur vi kan påverka utvecklingen i Farabol. Varmt välkomna önskar Farabols Byalag.

Mer information hittar du på kommunens hemsida. hemsida

Styrelsemötet är samma kväll och börjar kl 18:30. Vi planerar arbetsfördelningen inför minnesdagen den 10. oktober, Nässelfrossa 2011 och takbytet. top

Arrangemang i Farabol under Nässelfrossa 2010 vecka 26

En spännande vecka med olika aktiviteter är till ända. Vädret var även i år varmt och torrt och gjorde arrangemangen till fina upplevelser. Från ved till kol var välbesökt och vernissage och utställningen hade många gäster. Fisket prövades av en blygsam skara.Tack alla som besökte Farabol och ni som ställde upp med era arbetsinsatser.

nässelfrossa 2010

Program

Tisdagen den 29 juni, kl 17:00, Från ved till kol, samling vid skolan

  • På platsen för en gammal kolmila berättar Cecilia o Rolf Rooth hur koltillverkning gick till. Filmvisning i skolan. Försäljning av kol och kolbullejärn. Kolbulle som tillagas över öppen eld ingår i biljettpriset. Biljettpris: 70 kr vuxen, 50 kr barn under 15 år.

Onsdagen den 30 juni, kl 10:00, Från ved till kol, samling vid skolan

  • På platsen för en gammal kolmila berättar Cecilia o Rolf Rooth hur koltillverkning gick till. Filmvisning i skolan. Försäljning av kol och kolbullejärn. Kolbulle som tillagas över öppen eld ingår i biljettpriset. Biljettpris: 70 kr vuxen, 50 kr barn under 15 år.

Torsdagen den 01 juli, kl 18:00 - 20:00, Vernissage i skolan

  • Mångkulturella Torsdagsgruppens alster på temat Eld & lågor visas. Katalin Hajas spelar. Ingen förhandsbokning. Fritt inträde. Kaffeserveringen är öppen.

Fredagen den 02 juli, kl 13:00 - 16:00, Konstutställning i skolan

  • Mångkulturella Torsdagsgruppens alster på temat Eld & lågor visas. Ingen förhandsbokning. Fritt inträde. Kaffeserveringen är öppen.

Lördagen den 03 juli, kl 10:00 - 15:00, Konstutställning i skolan

  • Mångkulturella Torsdagsgruppens alster på temat Eld & lågor visas. Ingen förhandsbokning. Fritt inträde. Kaffeserveringen är öppen.

Lördagen den 03 juli, kl 10:00 - 20:00, Fritt mete, Info o kartor vid skolan.

  • Farabols Fiskevårdsförening erbjuder fritt mete i Dammarna, Svartasjön, Södra Grytsjön och Långasjön från stranden.

Söndagen den 04 juli, kl 10:00 - 15:00, Konstutställning i skolan

  • Mångkulturella Torsdagsgruppens alster på temat Eld & lågor visas. Ingen förhandsbokning. Fritt inträde. Kaffeserveringen är öppen.

Söndagen den 04 juli, kl 10:00 - 17:00,Fritt mete, Info o kartor vid skolan.

  • Farabols Fiskevårdsförening erbjuder fritt mete i Dammarna, Svartasjön, Södra Grytsjön och Långasjön från stranden.

top

Metningstävling och Sommarfest lördagen den 5. juni 2010 kl13:00, vid Farabols skola

Metningstävlingen startade med fem glada deltagare där alla ville ta segern. Solen värmde och vinden smekte vattenytan. Både mört och abborre av mindre format drogs upp på land, spänningen var stor. Efter två timmars tävling kunde vinnaren koras. Här är det glada gänget som tävlade.

vinnare

Till tipsrunda strömmade byns invånare. När grillen tändes var stämningen på topp. Lotteri och fiskedamm var ett trevligt inslag när kaffet med hembakat serverades. Festen hölls som vanligt på skolgården. Tack alla ni som kom.

Program

Metningstävling start vid skolan kl 13:00 och avgift 50 :- Sommarfest start kl 15:00 Tipsrunda och fiskedamm Förtäring och ett glatt humör medtages. Vi bjuder på fika och glöd. Varmt välkomna önskar Farabols Byalag. top

Torpvandring lördag den 01. maj i Farabol kl 09:00, start vid Ivarssons såg

Solen visade sig bland molnen och en skara på 27 personer hade samlats för att få veta mera av en svunnen tid och se var släkten en gång i tiden levde. Vi vandrade till en gård med namnet Lin Jösses gård. Av gården finns bara grunden kvar. Här bodde Paulina och Lin Jösse omkring 1886.

Lite närmare byn besökte vi Pernilla och Bom Ingvars torp. Även här finns bara grunden kvar. Pernilla och Ingvar fick tre barn. De hade ett par getter i ladugården som gav mjölk och ost och kanske ett tillskott till hushållskassan.

Vidare gick vandringen upp för en brant backe till Mats Alfreds torp. Boningshuset har rasat samman och det lilla skjulet som fortfarande står kvar är piskat av vind och väder. Alfred bodde här fram till 1960 talet. På 1980 talet sökte jägare skydd här för regn och vind när de skulle sitta på pass i skogen.

Vidare gick vandringen till Farabols smedja. Vi hörde bruset av bäcken som slingrar sig ner från kullen till Farabolsån. Idag finns det bara en skärpesten kvar. Året 1933 fick smedjan ge vika för nybygget av Falabolsvägen.

En trevlig dag med många spännande berättelser gjorde dagen till en minnesvärd stund. Tack alla som kom och bidrog med sina historier.

Program

torpvandring09

Lars-Göran Ivarsson
och
Lennart Magnusson

Guidar oss genom bygden
Förtäring och ett glatt humör medtages

Varmt välkomna önskar Farabols Byalag

top 

Diskussionsmöte: Medvind på landsbygden tisdag den 13 april kl 19:00 i Farabols skola

Monica och Tommy informerade om situationen och möjligheten till att driva våra framtidsplaner beträffande turismen med boende och fisket. Vi diskuterade även vilka följder avveckling av det fasta telefonnätet innebär för landsbygden och hur vi kan påverka utvecklingen i bygden. Efter en trevlig diskussion med fika avslutades kvällen.

Program

Planarkitekten Monica Axelsson och kommunstrategen Tommy Åhlander kommer att diskutera prioritering av utveckling i Farabol. Varmt välkomna önskar Farabols Byalag

Mer information hittar du på kommunens hemsida. hemsida

top 

Årsfest med paketauktion fredag den 12. mars kl 19:00 i Farabols skola

Till årsfesten kom bygdens trogna invånare och vi njöt av Marianna Agetorps bildvisning i naturens och kulturens tecken. Snödrivorna utanför skolan gjorde längtan efter våren allt större när vår- och sommarbilderna visades. Paketauktionen var som vanligt ett roligt inslag under kvällen när Pike svängde med klubban. Tack alla som generöst bjöd på auktionen. Efter årsfesten planerade styrelsen årets program med torpvandring, fisketävling, sommarfest, Nässelfrossa och höstens festlighet med invigning och föreläsning under temat "Flygande Fästning".

Program
Marianna

Kl 19:00 börjar festligheten, "Natur och Kultur" bildvisning av Marianna Agetorp, Spjutaretorp.

Medtag paket till auktionen värde 50 kronor. Pike Skolhäll håller i auktionsklubban. Fika med hembakade kakor samt lotteri.

Kvällen avslutas med årsmötesförhandling. Varmt välkomna önskar Styrelsen i Farabols Byalag. top

 

Kalender

2010-12-08 Adventssaming kl 14:00 i Farabols skola. info

2010-10-10 Minnesdag kl 14:00 i Farabols skola. info

2010-10-05 Uppföljningsmöte kl 19:00 i Farabols skola. info

2010-07-01 Vernissage kl 18:00 - 20:00 i Farabols skola. info

2010-06-29 Från ved till kol kl 17:00 start vid skolan. info

2010-06-05 Metningstävling kl 13:00 och Sommarfest kl 15:00 vid Farabols skola. info

2010-05-01 Torpvandring kl 9:00 vid Ivarssons såg. info

2010-04-13 Diskussionsmöte kl 19:00 i Farabols skola. info

2010-03-12 Årsfest med paketauktion kl 19:00 i Farabols skola. info

 

Aktiviteter 2021 info

Aktiviteter 2020 info

Aktiviteter 2019 info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info