Adventssamling onsdag den 05 dec 2012, kl 14:00 i Farabols skola

Lucian med sitt följe från kyrkans barngrupp lyste upp skolan vid detta sedvanliga adventssamkväm. Nära femtio personer hade kommit till ett vinterklätt Farabol för att träffas och sjunga in julen. Både värmen från kaminen, allsång, lotterier och gott kaffe bjöd in gästerna till några trevliga timmar i skolsalen.
Lucia kyrkans barngrupp
Gava

Under eftermiddagen passade även Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör på att överlämna en minnestavla, Flygolyckan i Farabol 1944, en dikt som var skriven av Edit Elfrida Håkansson. info

Kyrkhults hembygds- och kyrkokör har tryckt ett häfte med Hembygdssånger 2012 där denna dikten även är tonsatt. Häftet kan köpas av kören.

Program

Vi sjunger advents- och julsånger. Barn från Kyrkhult lussar för oss. Kyrkhults församling ordnar med kaffeservering och Farabols byalag erbjuder lotterier. Kyrkhults församling och Styrelsen i Farabols byalag hälsar alla välkomna.

Hörspel om morden i Farabol 1852, söndag den 21. okt 2012, kl 14:00 i Farabols skola

Bo Ohlsson som presenterade hörspelet gav oss en stark upplevelse i hur människor handlade i en tid då skyddsnät i landet inte fanns och vad som var bakgrunden till morden. En lyckosökare övertalade en ung kvinna att ta livet av både maken och barnet för att få platsen som husbonde. Både kvinnan och lyckosökaren fick sona sina handlingar med döden. Kunniga släktforskare Björn-Åke Peterssen från Kallinge och Ylva Silverbern från Alltidhult kunde berätta om byns utveckling innan Laga skiftet 1831 trädde i kraft och hur gårdar bytte ägare allt sedan 1400 talet och framåt. En mycket lärorik eftermiddag.

Program

arsenikBo Ohlsson, ordf. Radio Sölvesborg och lärare på Furulundsskolan i Sölvesborg presenterar en ljudinspelning av en teaterdramatisering från förhören enligt protokoll från urtima ting 1853. Under eftermiddagen serveras fika. Alla är hjärtlig välkomna. Styrelsen i Farabols Byalag

top

Uppföljningsmöte: Hemkörning av dagligvaror, tisdag den 16. okt kl 19:00 i Farabols skola

Medvind på landsbygden, Hemkörning av dagligvaror ger dig som bor i Farabol och utmed Farabolsvägen och omnejd en möjlighet att få dina dagligvaror hemkörda.

När tiden knappt räcker till, eller lokaltrafiken saknas finns det nya möjligheter att få dagligvarorna hemkörda. Kom, lyssna och påverka med dina synpunkter i detta unika projekt i en levande landsbygd. Alla är hjärtligt välkomna, vi bjuder på fika.

Styrelsen i Farabols byalag i samverkan med: Olofströms Kommun, Leader Blekinge, Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden

loggalogga

top

Rättegången Bohlmann 1853, tisdag den 2 okt kl 19:00 och onsdag den 3 okt kl 19:00 i Norjes tingshus

mordet

Norje-Ysane Hembygdsförening arrangerade två extraföreställningar i Norjes gamla tingshus på begäran av allmänheten. Teaterföreställningen var mycket bra och värd att se.

info

top

Informationsmöte: Hemkörning av dagligvaror, måndag den 10 sep kl 19:00 i Farabols skola.

Ett mindre antal intresserade och arbetsgruppen hade mött upp för information i skolan. Ett försöksprojekt om Hemkörningg av dagligvaror ska testas i bland annat Farabol. Den som är intresserad kan ringa direkt till Lars Åkesson, projektledare Kyrkhult tel 0454-770601 eller 076-7862588. Projektet är redan igång!

Program

Medvind på landsbygden, Hemkörning av dagligvaror ger dig som bor i Farabol och utmed Farabolsvägen och omnejd en möjlighet att få dina dagligvaror hemkörda.

I samverkan med: Olofströms Kommun, Leader Blekinge, Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden

top

Auktion i Farabol onsdagen den 11 juli 2012 kl 17:00 i mobiliseringsförråden i Farabol

auktion

Som alltid lockade auktionen till sig mycket folk och buden var många när Jan Henriksson höjde klubban. Många nöjda köpare lämnade Farabol och kommer gärna tillbaka nästa år.

Program

Jan Henriksson anordnar auktion med servering i mobiliseringsförråden i Farabol. Stort utbud!

top

Arrangemang i Farabol under Nässelfrossa 2012

Av stock och sten byggde de sina hus: Föreläsning och visning av timmerstugan i Farabol lockade ett 80-tal personer till evenemanget. Det var en lärorik föreläsning och en givande visning av den nybyggda timmerstugan, kanske gick åhörana hem med nya funderingar om husbygge.

 

Program
Onsdag den 27 juni, kl 10:00, Av stock och sten byggde de sina hus, samling i skolan
  • Stockar och stenar är självklara material i den lokala byggnads-kulturen. Ylva Silverbern berättar om knuttimrade lofthus, skiftes-verkslador och enkla backstugor. Hur byggde man? Hur bodde man? Därefter guidar och berättar Lars-Göran Ivarsson i sitt nybyggda, energisnåla timmerhus. (2 tim). Förhandsbokas.Biljettpris 60 kr. (arr: Rotfast)

Söndag den 01 juli, kl 09:30, Av stock och sten byggde de sina hus, samling i skolan

  • Stockar och stenar är självklara material i den lokala byggnads-kulturen. Ylva Silverbern berättar om knuttimrade lofthus, skiftes-verkslador och enkla backstugor. Hur byggde man? Hur bodde man? Därefter guidar och berättar Lars-Göran Ivarsson i sitt nybyggda, energisnåla timmerhus. (2 tim). Förhandsbokas. Biljettpris 60 kr. (arr: Rotfast)

top

Metningstävling och sommarfest lördag den 2. juni vid Farabols skola

20 tävlingssugna hade radat upp sig längs grustaget i Farabol för att bli årets vinnare. Det blåste en kylig vind men stämningen var på topp när abborrar och mört drogs i land. Första priset gick till Lasse Ivarsson, grattis.

falshultar däkarnaTill sommarfesten hade det dukats i skolan. Tipspromenad, lotteri och musikunderhållning med Falshulta däkarna och dragspel roade under kvällen.

Trevligt när så många kom till festen. Välkomna åter till kommande arrangemang.

 

Program

Metningstävling, start vid skolan kl 14:00. Sommarfest, start vid skolan kl 16:00, tipsrunda. Förtäring och ett glatt humör medtages. Vi bjuder på fika och glöd. Musikalisk underhållning med överraskning - GRATIS! Varmt välkomna önskar Farabols Byalag

top

Torpvandring tisdag den 1. maj 2012 i Farabol

Vid strålande solsken hade ett tjugotal personer samlats för att besöka torpen längs vägen till Springaremossen. Första anhalt gjordes där Bollmans gård var belägen. Här uppdagades år 1853 giftmorden på två personer. Längs den steniga terrängen passerade vi odlingsmarker kantade av stengärder. På Ilaretorpet är bara hörnstenen av ruinen bevarade. Veratorpet som var bebott till 1918 var ett stort torp där stenväggarna av stall och husgrunden finns bevarade. Brunnen till torpet är högt uppbyggt, dit leddes torparens djur på vintern för att dricka vatten. På Snöltorpet levde folk till 1890. Springarepellens torp med grunden till boningshus och bakugn är väl bevarade. springaretorpet

På Springareolans torp finns trappan och delar av ruinen på boningshuset, här blommar vintergrönt i gläntan. Flera familjeöden och skrönor berättades under vandringens gång.

Program

Tisdag den 1 maj samlas vi vid skolan kl 10:00. Vi besöker gamla torpruiner på familjen Håkanssons ägor. Fikakorg och ett glatt humör medtages. Varmt välkomna önskar Farabols Byalag. top

Arbetsdag lördag den 28. april 2012 vid skolan kl 10:00

arbetsdag

Ett tiotal arbetsvilliga samlades vid skolan för att elda, måla och städa på skolgården.

Fika och grillning avslutatde arbetsdagen. Det var roligt att så många kunde komma och hjälpa till. Tack

 

Program

Kl 10:00 planerar vi att måla vindskivor, städa utomhus, elda ris och förbereder grävarbete till vattenledningen. Alla som kan hjälpa till är välkomna. Vi bjuder på fika. top 

Årsfest med paketauktion fredag den 16. mars i Farabols skola kl 19:00

gubbarEfter Tommys historieberättande fortsatte Pike Skolhäll med paketauktionen. Stämningen var på topp när dessa talförda personer lockade till skratt. Årets paketauktion gav en bra slant i Farabols Byalagets kassa. Fikat med hembakade kakor och lotteriet avslutade festligheten.

Tack alla som kom till festen.

 

Program

Kl 19:00 börjar festligheten, kåseri med Svanta Tommy.

Medtag paket till auktionen värde 50 kronor. Pike Skolhäll håller i auktionsklubban. Fika med hembakta kakor samt lotteri.

Kvällen avslutas med årsmötesförhandling. Varmt välkomna önskar Styrelsen i Farabols Byalag.top

Kalender

2012-12-05 Adventssamling kl 14:00 i Farabols skola. info

2012-10-21 Hörspel om morden i Farabol 1852, kl 14:00 i Farabols skola. info

2012-10-16 Uppföljningsmöte kl 19:00 i Farabols skola info

2012-10-02 Teater Rättegången kl 19:00 i Norje tingshus info

2012-09-10 Informationsmöte kl 19:00 i Farabols skola info

2012-07-11 Auktion kl 17:00 i Farabol info

2012-06-27 och 2012-07-01 Nässelfrossa i Farabol info

2012-06-02 Sommarfest i Farabols skola info

2012-05-01 Torpvandring kl 10:00 i Farabol. info

2012-04-28 Arbetsdag kl 10:00 vid skolan. info

2012-03-16 Årsfest med paketauktion kl 19:00 i Farabols skola. info

 

Aktiviteter 2021 info

Aktiviteter 2020 info

Aktiviteter 2019 info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info