Nässelfrossa: Mors vagga, torsdagen den 27 juni, kl 14:00 - 15:00

mors vagga

Lory Selenfält berättar hur hennes mor växte upp i början av förra seklet.

Biljettpris: 70 kr inkl fika, förhandsbokas.

Varmt välkomna önskar Farabols Byalag.

Läs mer och boka på Nässelfrossas hemsida:

sv

top

 

Kalender

2019 - juni Nässelfrossa i Farabols skola. info

2019-09-22 Jan Mikaelsson, guidning i Farabol.

2019-11-17 Teater i Farabols skola.

2019-12-03 Advent i Farabols skola.

 

2019-05-30 Sommarfest kl 16:00 vid Farabols skola. info

2019-05-30 Metningstävling kl 14:00 vid Farabols skola. info

2019-05-01 Torpvandring start kl 10:00 vid Farabols skola. info

2019-03-29 Årsfest med paketauktion kl 18:30 i Farabols skola. info

2019 - feb Studiecirkel i torpinventering info

 

Aktiviteter 2019 info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info