Adventssamling, kl 14:00 tisdag den 11 dec 2018

jul

Vi möts i gemenskap inför julen. Enligt tradition samlas vi i Farabols skola där kyrkoherde Martin Skåring berättar om advent och julens budskap.

Kyrkhults Församling och Farabols Byalag bjuder på kaffe och lussebullar. Farabols Byalag håller i lotteriet.

Kyrkhults Församling o Farabols Byalag hälsar alla välkomna.

top

Kalender

2018- 12-11 Advent i Farabols skola kl 14:00-16:00.

2018-10-11 Musik/teater -Emigrationen till USA- kl 19:00 i Farabols skola. info

2018-09-22 Fältvandring i Farabol. info

2018-06-02 Jubileumsfirande - Farabols fiskevårdsförening 75 år Farabols Byalag 50 år

- Metningstävling kl 10:00 start vid Farabols skola. info

- Sommarfest kl 13:00 vid Farabols skola. info

2018-05-01 Torpvandring östra Farabol och Rosenfors, start kl 10:00 vid Farabols skola. info

2018-03-09 Årsfest med paketauktion i Farabols skola. info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info