Årsfest med Paketauktion 2018 i Farabols skola, fredag den 09 mars kl 18:30

Katalin Hajas   "Hälsa och sjukdom i Farabol och Afrika", Bengt Järhult föreläser om sitt arbete som läkare i Afrika. Med Rotarys läkarbank har han återvänt en fjärde gång hösten 2017, för att ge en hjälpande hand i de mest avlägsna bygder i Kenya.

Pike Skolhäll håller i auktionsklubban. Medtag paket till auktionen värde 50 kronor. Fika med hembakade kakor samt lotteri.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen i Farabols Byalag.

OBS! Alla är välkomna till årsmötesförhandlingen ca kl 21:00

top

Kalender

2018-03-09 Årsfest med paketauktion i Farabols skola. info

2018-05-01 Torpvandring östra Farabol och Rosenfors, start kl 10:00 vid Farabols skola.

2018-06-02 Jubileumsfirande - Farabols fiskevårdsförening 75 år Farabols Byalag 50 år

- Metningstävling kl 10:00 start vid Farabols skola.

- Sommarfest kl 13:00 vid Farabols skola.

2018-aug/sep Fältvandring iFarabol.

2018-sep/okt Musik/teater i Farabols skola.

2018- dec Advent i Farabols skola

 

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info