Torpvandring onsdag den 1 maj 2019 kl 10:00 i Farabol

mulatorpet  

Vi samlas vid skolan kl 10:00 och fortsätter till nordvästra delen av Farabol och Mulatorpet, vi besöker olika hus och torp.

Fikakorg och ett glatt humör medtages.

Varmt välkomna hälsar Farabols Byalag.

sv

top

Kalender

2019-05-01 Torpvandring start kl 10:00 vid Farabols skola. info

2019-05-30 Metningstävling kl 14:00 vid Farabols skola.

2019-05-30 Sommarfest kl 16:00 vid Farabols skola.

2019 - juni Nässelfrossa i Farabols skola.

2019-09-22 Jan Mikaelsson, guidning i Farabol.

2019-11-17 Teater i Farabols skola.

2019-12-03 Advent i Farabols skola.

 

2019-03-29 Årsfest med paketauktion kl 18:30 i Farabols skola. info

2019 - feb Studiecirkel i torpinventering info

 

Aktiviteter 2019 info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info