Adventssamling tisdag den 5 dec 2023 kl 14:00 i Farabols skola

Advent 2023

 

Enligt tradition samlas vi i Farabols skola för en stund i julens tecken med trevlig samvaro och andakt. Församlingens barngrupp lussar för oss under eftermiddagen.

Kyrkhults församling och Farabols Byalag bjuder på kaffe och lussebullar.

 
top Medarr: sv  
 

Våra sponsorer: OKAB/OKTV

 

Kalender

2023-12-05 Advent i Farabols skola kl 14.00 info

2023-11-10 Musik i Farabols skola. info

2023-06-26 Nässelfrossa kl 10 vid skolan. info

2023-06-03 Sommarfest kl 16:00 vid Farabols skola. info

2023-06-03 Metningstävling start kl 14:00 vid Farabols skola. info

2023-05-01 Torpvandring start kl 10:00 vid Farabols skola. info

2023-04-14 Byalagets årsmöte i Farabols skola. info

 

Aktiviteter 2023 info

Aktiviteter 2022 info

Aktiviteter 2021 info

Aktiviteter 2020 info

Aktiviteter 2019 info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info