Torpvandring 1 maj 2022 kl 10:00 start vid Farabols skola

Torpvandringen går i år till Bengtsboda under ledning av Ulf Persson. Vår vandring går till olika torp i Bengtsboda. Medtag egen förtäring när vi fika på lämplig plats.

Alla är välkomna till denna vandring!

 

 

fägata

Medarr: sv

top

Kalender

2022-05-01 Torpvandring start kl 10:00 vid Farabols skola. info

2022-06-05 Metningstävling vid Farabols skola.

2022-06-05 Sommarfest vid Farabols skola.

2022-09-23 musik i Farabols skola.

2022-nov Whiskyprovning i Farabols skola.

2022-dec Advent i Farabols skola.

2022-04-01 Byalagets årsmöte i Farabols skola. info

 

Aktiviteter 2021 info

Aktiviteter 2020 info

Aktiviteter 2019 info

Aktiviteter 2018 info

Aktiviteter 2017 info

Aktiviteter 2016 info

Aktiviteter 2015 info

Aktiviteter 2014 info

Aktiviteter 2013 info

Aktiviteter 2012 info

Aktiviteter 2011 info

Aktiviteter 2010 info

Aktiviteter 2009 info

Aktiviteter 2008 info

Aktiviteter 2007 info

Aktiviteter 2006 info